En organisation är inget utan sina medarbetare. Därför är våra konsulter och researchers dedikerade till att alltid hitta bästa match för er. Vår långa och breda erfarenhet inom rekrytering ger oss möjlighet att hjälpa er rekrytera den bästa kandidaten, oavsett roll och erfarenhetskrav.

Experter inom kompetensbaserad rekrytering

En central del av vår affärsidé är kompetensbaserad rekrytering, där vi noggrant identifierar de specifika kompetenser och färdigheter som är mest relevanta för era specifika roller. Vår kompetensbaserade rekryteringsprocess innebär en djupgående analys av varje kandidats styrkor och förmågor, vilket gör att vi kan säkerställa en perfekt matchning för varje tillsättning. På så sätt blir varje rekrytering en investering i er organisations framtid och hållbarhet.

En djup förståelse för er verksamhet

Era unika behov är alltid vår utgångspunkt när vi letar efter lämpliga kandidater. Därför har vi alltid som mål att ha en djup förståelse för er verksamhet och de utmaningar ni ställs inför. Vår långa erfarenhet gör också att vi vågar utmana våra kunder för att bidra ännu bättre i processen.

PROCESSEN

Hur det funkar

Analys

Vi inleder med en noggrann analys där vi identifierar behov, framgångsfaktorer och nyckelkompetenser för att säkerställa bästa underlag för en framgångsrik rekrytering.

Research & annonsering

Våra researchers använder annonsering, externa och interna databaser samt våra nätverk för att hitta matchande kandidater.

Bedömning & presentation

De kandidater som visat intresse för rollen granskas med utgångspunkt i vår överenskomna kravprofil och presenteras sedan för er.

Fördjupande analys

Vi erbjuder flertalet DNV-granskade testverktyg som alla inkluderar personlig återkoppling till kandidat och uppdragsgivare. Självklart bistår vi även med referenstagning och bakgrundskontroll.

Uppföljning

Vi följer alltid upp för att kvalitetssäkra vårt uppdrag och säkerställa en lyckad start för er och den nyanställde.

Skräddarsydda rekryteringslösningar

Målsättningen i våra rekryteringsuppdrag är alltid densamma. Först när vi överträffar kundens förväntningar är vi riktigt nöjda. Oavsett om ni önskar hjälp med hela rekryteringsuppdrag eller delar såsom search, tester, bakgrundskontroller eller second opinion så anpassar vi processen efter era behov. Vi tar fram skräddarsydda rekryteringslösningar för att rekrytera rätt personal till er verksamhet!
Nedan kan du se alla våra lediga interimsuppdrag inom olika yrkesområden. Även om det inte finns någon tjänst just nu som passar dig så skicka gärna in ditt CV i en spontanansökan så är du sökbar i vår interna kandidatbank inför kommande uppdrag.

TIDIGARE SAMARBETEN

Vi är anförtrodda av många

Vad kan jag hjälpa dig med?

Vad kan vi hjälpa till med?