Genom vår erfarenhet och vårt breda kontaktnät inom både privat och offentlig sektor, bistår vi med kort varsel våra kunder med att hitta interima specialister, chefer och seniora konsulter att hyra för såväl långa som korta perioder.

En interimslösning är en smart och ekonomiskt fördelaktig metod för att tackla de komplexa utmaningar som dagens snabbt föränderliga arbetsvärld innebär. Vi ser till att skräddarsy interimslösningar utifrån ert behov av kompetent personal. Det är ett smidigt upplägg där vi står för allt praktiskt som löneutbetalningar och försäkringar.

VÅRA KUNDLÖFTEN

Varför ska du välja HRM?

Snabb respons

Vår erfarenhet och vårt breda kontaktnät gör att vi på kort varsel kan presentera tillgängliga konsulter.

Flexibelt

Interimslösningar ger ett kostnadseffektivt verktyg som ökar organisationens flexibilitet.

VAD ÄR INTERIM?

Vad innebär begreppet "interim"?

Interim är temporära och skräddarsydda lösningar för företag i behov av ledarskap eller specialistkompetens. Det kan vara allt från att fylla en ledig position till att hantera övergångsperioder och projekt. Våra interimskonsulter är branschexperter som tränas för att agera snabbt och effektivt och är redo att hjälpa ditt företag att nå sina mål.

När behövs en interim konsult?

Interimslösningar som en del av personalstrategin ger effektiva verktyg som ökar organisationens flexibilitet. En interimskonsult kan vara ett alternativ i flera olika situationer.

VARFÖR INTERIM?

Vid tillfälligt behov av specifik kompetens

En interimskonsult kan bidra med erfarenhet och kompetens i ett specifikt projekt där den efterfrågade specialistkompetensen inte finns inom organisationen.

Vid en pågående rekryteringsprocess

I väntan på att en rekryteringsprocess ska slutföras, eller då den aktuella personen för positionen inte kan komma loss genast, kan en interimslösning förhindra att ärenden blir liggande för länge.

Vid föräldraledighet, tjänsteledighet eller sjukskrivning

När en av era medarbetare ska vara tillfälligt borta från arbetet en längre tid kan det vara en bra lösning att ta in en interimskonsult som tar vid där den anställde lämnade.

Vid förändringsprocesser eller omorganisationer

När er organisation ska göra en större förändringsresa kan specialistkompetens krävas på flera positioner för att säkerställa att kursändringen får bästa möjliga resultat. När den nya organisationen är på plats tar förvaltande chefer med långsiktigt engagemang över. Alla våra interimskonsulter har lång dokumenterad erfarenhet av att arbeta på såväl specialistnivå som på ledningsnivå i olika branscher och med olika kompetensområden.

Vi erbjuder:
Vad kan jag hjälpa dig med?
Vad kan vi hjälpa till med?